Trade Wind - Veilig werken met chemicaliën

Trade Wind ondersteunt ondernemingen en instellingen die te maken hebben met chemicaliën, bij het creëren en handhaven van een veilige werkomgeving, alsmede bij het voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de informatie voorziening.

Onze dienstverlening richt zich op:

  • Het leveren en installeren van software voor o.a. het maken, vertalen en distribueren vanVeiligheidsInformatiebladen (VIB’s / MSDS), WerkplekInstructieKaarten (WIK’s), Technische Databladen, registratie van gevaarlijke chemicaliën en ReaCh-registraties (ExESS en DeDoks)
  • Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het maken en vertalen van VIB’s en Werkplek Instructiekaarten
  • Consultancyopleiding en training
bg