Veilig werken is nu eenmaal een must

Zonder gerichte opleiding is het steeds moeilijker de verbanden tussen de consequenties van de verschillende regelingen bij te houden, laat staan te vertalen naar beleid en uitvoering binnen de onderneming. De wetgeving op het gebied van de omgang met en de informatieverstrekking over chemicaliën is aan voortdurende veranderingen onderhevig.

Bepalingen ten aanzien van Individuele stoffen veranderen in een rap tempo, maar ook op bedrijfstakniveau en steeds in meerdere mate voor alle gebruikers en verwerkers van chemicaliën in heel Europa. De centralisatie van de wet- en regelgeving in Brussel schrijdt voort. Denk aan de Europese richtlijnen bedoeld voor het VIB en daarop volgende wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van ReaCh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) en CLP (Classification, Labeling en Packaging).

Wij kunnen een op maat gemaakte training voor u samenstellen en deze bij u binnen het bedrijf verzorgen, zodat alle betrokkenen de kennis hebben die de wet- en regelgeving van hen verlangt. Veilig werken is nou eenmaal een must.

Interesse in onze diensten? Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

 

bg