Onze producten en diensten

Exess

Lisam Exess is op dit moment het meest flexibele systeem op het gebied van Chemicals Management, Arbo, Veiligheid, Milieu, Maintenance en Afvalrapportage. Lisam Exess Chemicals Management >>

DeDoks

DeDoks is een volledig via internet werkend systeem, dat de gehele distributie van uw VIB's verzorgt. U kunt zelf uw VIB's op de website plaatsen, wijzigen,en verwijderen door in te loggen als administrator gebruikersgegevens. Zodra een klant een VIB downloadt wordt deze toegevoegd aan zijn distributielijst. DeDoks distrubutie van VIB's en MSDS'en >>

Opleiding en Training

Zonder gerichte opleiding is het steeds moeilijker de verbanden tussen de consequenties van de verschillende regelingen bij te houden, laat staan te vertalen naar beleid en uitvoering binnen de onderneming. Lees alles over onze trainingen en opleidingen >>

 

bg